Nyheter Världen Sverige

Moderaterna vill ha ny myndighet

Utrikesminister Margot Wallström ser mycket allvarligt på det ryska spioneriet och desinformationen. Arkivbild.
Utrikesminister Margot Wallström ser mycket allvarligt på det ryska spioneriet och desinformationen. Arkivbild.

Det ryska spioneriet och desinformationen gentemot Sverige är mycket allvarlig, säger utrikesminister Margot Wallström (S) till TT. Moderaterna vill skapa en ny myndighet.

Säpo konstaterar i sin rapport att Ryssland bedriver ett psykologiskt krig mot Sverige i syfte att manipulera, splittra och påverka demokratiska beslut. Upp mot en tredjedel av de ryska diplomaterna sysslar med sådan verksamhet och spioneri.

– Det här är en fråga som vi följer sedan lång tid, inte bara på UD och i regeringen utan också i EU-sammanhang. Vi ser att det finns en hög grad av desinformation, en blandning av fakta och fiktion från rysk sida i deras sätt att informera. Det här är något som ofta är uppe på EU:s dagordning, och vi gör också en strategisk kommunikationsplan, där vi försöker bemöta mycket av det som är rysk propaganda, säger Margot Wallström.

Rysk världsbild

Hon tolkar det som en del i en större verksamhet som har att göra med Rysslands syn på världen.

– Man måste förstå att det här är en del av en rysk världsbild och rysk aktivitet som vi måste vara vaksamma mot, säger hon.

Även inrikesminister Anders Ygeman (S) ser allvarligt på Rysslands aktiviteter.

– Jag delar Säpos bedömningar. Det är klart att det är oroande av flera skäl, men framför allt för att det riskerar att påverka Sverige i fredstid och svenska förhållanden, säger han till TT.

Ny myndighet

– Vi har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att både kartlägga och möta den här typen av informationsinsatser, säger Ygeman.

Moderaterna tycker inte att det räcker utan vill möta den ökande desinformationen med en ny myndighet.

– Vi vill ha högre tempo och ser helst att en helt egen myndighet får ansvar för detta. Säpos rapport visar att hoten är reella, säger partiets försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark till TT.

Moderaterna vill utreda ett återupprättande av Myndigheten för psykologiskt försvar.