Nöje

Moderna stället ut livet självt

Den brittiska konstnären Helen Martens "Evian disease" från 2012 visas i Moderna museets utställning "Livet självt".
Den brittiska konstnären Helen Martens "Evian disease" från 2012 visas i Moderna museets utställning "Livet självt".

Vad består livet av? I vårens stora grupputställning tar Moderna museet i Stockholm konsten till hjälp för att närma sig den stora gåtan som, menar man, varken naturvetenskapen eller filosofin svarat uttömmande på. Utställningen "Livet självt" tar avstamp i 1900-talets början och i konstnärer som var djupt sysselsatta med att kategorisera tillvaron. Verk av ett femtiotal konstnärer ingår, bland dem den franske poeten och tecknaren Henri Michaux och den svenska samtida konstnären Christine Ödlund.

"Livet självt" visas den 20 februari till den 8 maj. Inte heller Moderna museet avser att presentera något uttömmande svar på vilka livets egenskaper egentligen är.