Teknik Nyheter Sverige

Monarkfjärilens gåta löst

Varje år flyttar monarkfjärilen hundratals mil. Nu vet forskarna hur det går till.
Varje år flyttar monarkfjärilen hundratals mil. Nu vet forskarna hur det går till.

Solen är nyckeln till hur monarkfjärilen kan hitta vägen under sin årliga flytt, från Kanada i norr till Mexiko i söder.

Den långflygande fjärilens vandring ses som ett av naturens mer fascinerande fenomen. Forskarna har dock länge undrat hur fjärilarna gör för att hitta vägen.

Nu kan forskare vid University of Washington visa att insekterna använder sig av två olika sorters signaler som båda är beroende av solen och som integreras med varandra.

Signalerna kommer dels från nervceller i antennerna som registrerar vilken tid på dagen det är, dels från nervceller i ögonen som berättar om solens horisontella position. De två signalerna matchas sedan mot varandra. Resultatet blir en sorts solkompass där eventuella avvikelser mellan dessa två kontrollsignaler talar om för fjärilen om och i så fall hur den bör korrigera sin kurs.

För att bevisa sin teori konstruerade forskarna ett modellsystem med dessa två kontrollmekanismer och såg att det fungerade alldeles utmärkt.

– Det är väldigt spännande, eftersom forskningen visar hur ett beteende produceras av en integrering av signaler, säger Eli Shlizerman, professor i matematik vid University of Washington, till BBC News.

Forskningen presenteras i Cell Reports.