Nyheter Världen

Motigt för libysk enhetsregering

Libyska säkerhetsstyrkor på vakt i staden Sabratha i västra Libyen, dagen efter att amerikanska stridsplan bombade ett av Islamiska statens träningsläger utanför staden i slutet av februari.
Libyska säkerhetsstyrkor på vakt i staden Sabratha i västra Libyen, dagen efter att amerikanska stridsplan bombade ett av Islamiska statens träningsläger utanför staden i slutet av februari.

Presidentrådet i Libyen möter fortsatt stora svårigheter att få en enhetsregering på plats. Uppmaningen till de politiska aktörerna i lördags att börja föra över maktbefogenheter till den nya regeringen stötte genast på patrull.

Ministären måste först godkännas av det internationellt erkända parlamentet, svarar tio medlemmar från den grupp som i december skrev under överenskommelsen om en politisk övergång. Parlamentet har inte heller röstat igenom ett nödvändigt tillägg i konstitutionen som godkänner den FN-stödda planen, påpekar de.

Enligt överenskommelsen ska Libyens två rivaliserande parlament bilda varsin kammare i den nya lagstiftande församlingen. Men planen har mött motstånd från hökar i båda lägren och hindrats av oenighet kring frågor som hur maktbalansen ska se ut mellan olika regioner.

Landet har befunnit sig i politiskt kaos sedan diktatorn Muammar Gaddafi störtades 2011.