Nyheter Världen Sverige

MP-ledamöter kräver kärnvapenförbud

EU-nämndens ordförande Carl Schlyter är en av fyra miljöpartistiska riksdagsledamöter som kräver ett uttryckligt kärnvapenförbud i värdlandsavtalet med Nato. Arkivbild.
EU-nämndens ordförande Carl Schlyter är en av fyra miljöpartistiska riksdagsledamöter som kräver ett uttryckligt kärnvapenförbud i värdlandsavtalet med Nato. Arkivbild.

Regeringen väntas inom kort lägga fram en proposition om värdlandsavtal med Nato.Fyra MP-riksdagsledamöter kräver ett uttryckligt förbud mot att Nato får föra in kärnvapen i Sverige.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver Carl Schlyter, Jabar Amin, Annika Lillemets och Valter Mutt att ett "uttryckligt förbud mot att föra in kärnvapen i Sverige måste skrivas in i avtalstexten, liksom att Sverige ges rätt att inspektera örlogsfartyg från Natoländer då dessa angör svensk hamn, samt att kärnvapenförbudet även gäller i krigstid".

Avtalet med Nato undertecknades 2014. Det syftar till att underlätta för Sverige att ta emot och ge militärt stöd i kristid och för att stå som värdland för Natoövningar. För att avtalet ska träda i kraft krävs lagändringar och regeringen har siktat på att lägga fram en proposition före 22 mars i år så att riksdagen kan ta beslut före sommaruppehållet.

Oroad för kärnvapen

Innan propositionen läggs fram ska innehållet förankras hos regeringspartierna. Enligt Schlyter är det bara S och MP:s riksdagsgrupper som nu kan stoppa avtalet i dess nuvarande form. Han är bland annat oroad för att Nato, utan att tala om det, för med sig kärnvapen till Sverige på sina fartyg under fredstid och att kärnvapen ska kunna placeras ut i Sverige i krigstid.

– Det skulle strida mot svensk lag, säger Schlyter.

De fyra miljöpartisterna vill också att det slås fast i "bindande paragrafer" att Nato inte får använda svensk mark för att angripa tredje land.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har betonat att Natostyrkor bara kan placeras i Sverige efter svensk inbjudan och uppgav nyligen att det inte finns "på kartan" att det skulle handla om kärnvapen. Han har lovat att regeringens linje ska klargöras i propositionen, men sagt att det inte är aktuellt med förändringar i själva avtalet.

"Klart och tydligt"

MP:s försvarspolitiske talesperson Jakop Dalunde vill inte gå in på om det räcker med ett klargörande i propositionen.

– För oss är det väldigt viktigt att värdlandsavtalet inte öppnar för att kärnvapen placeras i Sverige. Det ska vara klart och tydligt, säger han.

Moderaternas och Liberalernas partiledare vill se propositionen så fort som möjligt och pekar på att Finland redan tagit motsvarande beslut.

– Regeringen måste få ändan ur vagnen nu, säger Liberalernas ledare Jan Björklund.