Nöje Musik Utbildning

Musiken dominerar i kulturskolorna

Musikundervisningen står för hela 76 procent av den totala undervisningen i landets kulturskolor, enligt den kartläggning som just nu leds av utredaren Monica Lindgren. Arkivbild.
Musikundervisningen står för hela 76 procent av den totala undervisningen i landets kulturskolor, enligt den kartläggning som just nu leds av utredaren Monica Lindgren. Arkivbild.

Sedan april i fjol pågår en kartläggning av den svenska kulturskolan. Den 30 september i år ska resultatet vara klart. Delar av kartläggningen presenterades och diskuterades vid Kulturskolerådets rikskonferens, som inleddes på onsdagen.

Redan nu kan man tydligt se en snedrekrytering bland kulturskolans elever.

"Det finns ett klart samband mellan högt deltagande i kulturskolan och högutbildade föräldrar, musik- eller kulturaktiva föräldrar, samt svenskfödda flickor", konstaterar utredaren Monica Lindgren i ett pressmeddelande.

45 procent av kulturskolans elever uppges höra till samtliga dessa tre kategorier.

Musiken dominerar. Musikundervisningen står för hela 76 procent av den totala verksamheten i landets kulturskolor, där 37 procent av skolorna är renodlade musikskolor.

Totalt 213 000 barn är inskrivna i frivilliga ämneskurser och 184 000 går i övrig verksamhet. I kö står 48 000 barn.

Läs också