Nyheter Ekonomi Världen Sverige Sverige-topp

Mycket nytt för barnfamiljer 2016

Barnfamiljer berörs av många av de nya lagar och regler som träder i kraft efter nyår. Exempelvis införs en tredje pappamånad.
Barnfamiljer berörs av många av de nya lagar och regler som träder i kraft efter nyår. Exempelvis införs en tredje pappamånad.

Barnfamiljer berörs av många av de nya lagar och regler som träder i kraft efter nyår.Till exempel införs en tredje pappamånad.

Regeringen pekar i en skrift ut ett 70-tal viktigare nya lagar och förordningar som träder i kraft under nästa år. Många gäller redan från årsskiftet. För föräldrar till barn som föds på det nya året gäller en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen. Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas från första februari. Redan beslutade perioder kommer dock att utbetalas.

Många förändringar märks i plånboken. Till exempel blir läkemedel gratis för unga under 18 år. I dag finns ett högkostnadsskydd som gör att familjer kan få betala upp till 2 200 kronor per år för barnens mediciner.

Bland mindre uppmärksammade nyheter finns att traktorer snabbare än 40 kilometer i timmen kan godkännas för trafik, att tåg- och bussresenärer får ökade rättigheter när det gäller förseningsersättning och rätt till information, samt anmälningsplikt för de som vill bygga takkupor.

Många lagändringar berör migration och integration. De handlar bland annat om rätt till ersättning och regler för utbildning för nyanlända. Mest uppmärksammad just nu är lagändringen som gör att regeringen kan införa krav på id på tåg, bussar och färjor till Sverige den 4 januari.

Christine Olsson/TT
Barnfamiljer berörs av många av de nya lagar och regler som träder i kraft efter nyår. Exempelvis införs en tredje pappamånad.