Teknik Nyheter Sverige

Mycket sex ger längre organ

Dödgrävare, Nicrophorus vespilloides.
Dödgrävare, Nicrophorus vespilloides.

När han vill ha mycket sex och hon inte är lika intresserad, kan könsorganen komma att förändras och påverka varandra. Det visar forskning gjord på skalbaggar av arten dödgrävare.

Forskarna har undersökt tio generationer av dödgrävare indelade i två grupper – en som fick para sig mycket och en där parningen inte skedde lika ofta – i ett försök att se hur en sexuell konflikt påverkade dem. För hanarna är det positivt att para sig ofta eftersom det ökar antalet avkommor, medan honorna bara behöver para sig ett fåtal gånger för att alla ägg ska bli befruktade.

Det visade sig att förändringar av det ena könets genitalier påverkade utvecklingen av det andra könets organ. Förändringen var som störst i gruppen där parningen skedde ofta och den sexuella konflikten var som störst. Där blev hanarnas genitalier längre och honorna svarade med att utveckla mer markanta taggar på sina könsorgan, enligt studien som publiceras i tidskriften Evolution.