Teknik Nyheter Sverige

Myggvirus kan drabba USA

I Brasilien har antalet barn som föds med mikrocefali, onormalt litet huvud, ökat kraftigt den senaste tiden. Orsaken tros vara zikaviruset som sprids av myggor.
I Brasilien har antalet barn som föds med mikrocefali, onormalt litet huvud, ökat kraftigt den senaste tiden. Orsaken tros vara zikaviruset som sprids av myggor.

Även USA kan komma att drabbas av zikaviruset, den smitta som sätts i samband med svåra fosterskador. De myggor som sprider smittan finns i stora delar av landet.

Enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC är det bara en tidsfråga innan smittan kommer till landet, antagligen med infekterade resenärer. Större eller mindre utbrott är att vänta, eftersom två av de myggarter som kan föra smittan vidare, Aedes aegypti respektive Aedes albopictus, finns i landet. Den senare ända upp till New England i nordöstra USA.

Pan American Health Organization (PAHO) och WHO gör en liknande bedömning. Enligt dessa organisationer är Chile och Kanada de enda länder i Nord- och Sydamerika där dessa myggor inte finns.

Sexsmitta

Men viruset har också konstaterats i sädesvätska och det finns åtminstone ett troligt fall där en person smittats av zika sexuellt, skriver PAHO/WHO.

– Det är inte alls otänkbart, framför allt om viruset finns i blodet. Men det är nog väldigt ovanligt och det är inte den vanligaste smittvägen utan det är myggor, säger statsepidemiologen Anders Tegnell.

Huruvida viruset finns i bröstmjölk och kan överföras från mor till barn är dock mer oklart. Några bevis för detta finns inte, skriver PAHO/WHO, men forskning pågår.

För närvarande sprider sig zikaviruset snabbt i Syd- och Mellanamerika. Länder, som Brasilien, Colombia, Venezuela och Mexiko, rapporterar allt fler fall.

Anledningen till den snabba smittspridningen är att befolkningen saknar antikroppar. Första gången viruset upptäcktes i den västra hemisfären var så sent som i maj 2015. I Asien och Afrika, där viruset funnits länge, är många immuna mot smittan.

Flera år

Viruset kan orsaka zikafeber som i normala fall ger milda eller inga symtom alls.

Men det som oroar forskare och myndigheter är den koppling som setts mellan smittan och den kraftiga ökning av barn som föds med onormalt litet huvud, mikrocefali, framför allt i Brasilien. Under förra året drabbades över 3 500 barn med mikrocefali i Brasilien, jämfört med ett hundratal normalt.

Enligt Anders Tegnell är kopplingen inte ologisk, eftersom det är känt att vissa virus, som röda hund, kan orsaka fosterskador.

Tegnell tror dock att smittspridningen kommer att minska drastiskt, i takt med att allt fler infekteras och blir immuna.

– Men det kommer att ta sin tid. Några år kanske, säger Anders Tegnell.

James Gathany/CDC/AP/TT
Osvensk. Zikaviruset sprids via myggor av släktet Aedes, som denna hona av arten Aedes aegypti. Dessa myggor kan även sprida sjukdomar som dengue, gula febern och chikungunya. Dessa myggor finns inte i Sverige.