Teknik Nyheter Sverige Sverige-topp

Myndighet vill vaccinera flera

Vissa utsatta riskgrupper bör få tillgång till gratis vaccinationer, anser Folkhälsomyndigheten. Nu kan vem som helst tycka till om förslaget.
Vissa utsatta riskgrupper bör få tillgång till gratis vaccinationer, anser Folkhälsomyndigheten. Nu kan vem som helst tycka till om förslaget.

Gamla, sjuka, missbrukare, män som har sex med män, invandrare och gravida. Betydligt fler borde erbjudas gratis vaccinationer, tycker Folkhälsomyndigheten som nu utarbetat ett förslag som vem som helst kan tycka till om.

I dag erbjuder det allmänna vaccinationsprogrammet gratis vaccinationer till barn. Men nu vill Folkhälsomyndigheten utvidga denna satsning med ett särskilt vaccinationsprogram som riktar sig till specifika riskgrupper av både vuxna och barn.

– Om det blir ett särskilt program blir det likadant i alla landsting. Det blir mer jämlikt och eftersom vaccinationerna i så fall blir gratis kan vaccinationstäckningen öka. Eftersom dessa vaccinationer måste registreras får vi dessutom en bättre uppföljning och kvalitetssäkring, säger Adam Roth, läkare och utredare på Folkhälsomyndigheten.

Olika i olika landsting

Enligt förslaget ska alla som är 65 år eller äldre erbjudas gratis vaccin mot vanlig säsongsinfluensa. Det ska även kvinnor som är gravida i andra eller tredje trimestern eller tillhör en definierad riskgrupp. I dag ser landstingens erbjudanden olika ut i olika landsting.

Vidare bör personer med nedsatt immunförsvar erbjudas pneumokockvaccin, medan barn med familjeursprung i länder med hög förekomst av tuberkulos bör få vaccin mot tuberkulos. Män som har sex med män, däremot, och injektionsmissbrukare bör få vaccin mot hepatit B.

Alla får tycka till

– Tanken är att skydda grupper med hög risk att få infektioner och/eller att utveckla svår eller allvarlig sjukdom, säger Adam Roth.

Förslaget ska nu ut på remiss. Eftersom det är en så kallad öppen remiss har även allmänheten möjlighet att tycka till, på ett webbformulär på myndighetens hemsida.

– Men det är regeringen som fattar beslut, säger Adam Roth.