Teknik Nyheter Sverige

Nämnd ska granska möjligt KI-fusk

Centrala etikprövningsnämnden ska pröva huruvida kirurgen Paolo Macchiarini (bilden) gjort sig skyldig till forskningsfusk eller inte.
Centrala etikprövningsnämnden ska pröva huruvida kirurgen Paolo Macchiarini (bilden) gjort sig skyldig till forskningsfusk eller inte.

Det blir den Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) som kommer att pröva huruvida Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk eller inte, skriver Dagens Medicin.

"Jag avser att fatta det formella beslutet så snart det bara går", säger Karolinska institutets prorektor Karin Dahlman-Wright i ett uttalande på institutets hemsida.

CEPN ska även ta ställning till de uppgifter som kommit till Karolinska institutets kännedom, sedan den förra utredningen där den förra rektorn Anders Hamsten beslutade att fria Macchiarini från misstankarna om forskningsfusk.