Nyheter Sverige

Nämndemännen har blivit yngre

Nämndemännen i svenska domstolar har i snitt blivit något yngre, visar en rapport. Arkivbild.
Nämndemännen i svenska domstolar har i snitt blivit något yngre, visar en rapport. Arkivbild.

Nämndemännen i Sverige har i snitt blivit något yngre – men det är inte någon dramatisk förändring. Efter det senaste nämndmannavalet ligger medelåldern på 57,2 år jämfört med 57,7 år ett år tidigare, visar en rapport från Domstolsverket.

Enligt rapporten har andelen nämndemän i åldrarna 18–44 år ökat från 21 procent till 23 procent. Nämndemännen i åldrar över 65 år har minskat i motsvarande mån och andelen är nu 43 procent.

"Trots förbättringarna speglar fortfarande inte nämndemannakåren Sveriges vuxna befolkning som har en motsatt åldersfördelning", heter det i rapporten.

Inför nämndemannavalet genomförde Domstolsverket en kampanj. Syftet var dels att öka intresset för nämndemannauppdraget bland yngre och dels att få partierna att nominera personer utanför partipolitiken.

Rapporten visar att fem procent av nämndemännen inte tillhör något parti. Eftersom det var första gången det undersöktes finns inga jämförelsesiffror.