Teknik Nyheter Sverige

Nät-KBT hjälpte mot upplevd fulhet

KBT på internet hjälpte många som lider av självupplevd fulhet. Arkivbild.
KBT på internet hjälpte många som lider av självupplevd fulhet. Arkivbild.

En svensk studie visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) på internet kan hjälpa bättre än stödsamtal för att behandla självupplevd fulhet.

– Vården är ganska dåligt utbyggd för den här patientgruppen. Det finns många människor som lider i tysthet och inte får någon hjälp i dag. Då kan internet-KBT vara ett sätt att nå dem, säger Christian Rück, docent vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien, till Dagens Nyheter.

94 personer som lider av självupplevd fulhet, dysmorfofobi, ingick i studien. En del av dem fick internet-KBT under tolv veckor, av dem blev 56 procent bättre. Av dem som fick stödsamtal under samma period blev 13 procent bättre.

Forskarna uppskattar att ungefär 2 procent av befolkningen lider av dysmorfofobi, enligt DN.