Nyheter Sverige

Nationella samordnarna har granskats

Mona Sahlin var till och med i förra veckan nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.
Mona Sahlin var till och med i förra veckan nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Nationella samordnare kan vara ett bra sätt för regeringen att styra och sätta fokus på prioriterade samhällsfrågor. Men regeringen behöver ta tillvara samordnarnas kompetenser och erfarenhet på ett mer systematiskt sätt, och insynen i samordnarnas arbete bör öka, enligt en granskning som Riksrevisionen har gjort. I dag finns exempelvis inget krav på samordnarna att redovisa resultatet av uppdraget.

Mellan 2005–2015 tillsattes 33 nationella samordningsuppdrag, exempelvis en äldresamordnare, flyktingsamordnarna, hemlöshetssamordnaren och samordnaren mot våldsbejakande extremism.