Nyheter Sverige

Nattågens framtid avgörs i höst

Framtiden för nattågen till övre Norrland avgörs i höst. Arkivbild.
Framtiden för nattågen till övre Norrland avgörs i höst. Arkivbild.

Trafikverket har utrett tre möjliga alternativ för fortsatt trafik på sträckan Stockholm–övre Norrland. Statens nuvarande avtal med SJ går ut 2018.

Trafikverkets tre förslag handlar om att antingen fortsätta med dagens utbud, dra ner till ett tåg i vardera riktningen per dygn, eller att säsongsanpassa trafiken. Trafikverket lyfter för- och nackdelar med samtliga alternativen.

– Vi vill få in synpunkter från de parter som vi tror kan tillföra något innan vi fattar beslut i oktober, säger Anna Fällbom, chef för transportsystem och utredningar på Trafikverket.

I dagsläget trafikeras tågsträckan Stockholm och övre Norrland med två nattåg i vardera riktningen varje dygn, ett med slutstation Luleå och ett med slutstation Narvik.

Trafiken på sträckan är inte kommersiellt lönsam, men skapar tillgänglighet. Statens kostnad för nattågen är 100 miljoner kronor per år enligt gällande avtal.