Teknik Nyheter Sverige Sverige-topp

Nu blir det svårare att ta sig in i EU

Passkontrollerna vid resor in i och ut ur EU ska skärpas även för EU-medborgare.Det kan leda till långa köer vid gränskontrollerna.

Metro

Risk för längre passköer för resor in i och ut ur EU när EU-länderna i framtiden ska skärpa kraven på passkontroller. 

EU:s inrikesministrar ska nästa vecka diskutera högre krav på systematiska in- och utresekontroller vid EU:s yttre gräns. Bakgrunden är det ökade terroristhotet i Europa.

Kontrollerna ska gälla både icke EU-medborgare och EU-medborgare. De innebär obligatoriska slagningar i relevanta databaser både vad gäller resehandlingar och om personerna kan utgöra ett hot mot EU:s säkerhet. Om det finns tvivel om resehandlingens äkthet ska identiteten verifieras med biometrisk data, till exempel fingeravtryck eller ansiktsform.

► LÄS MER:  Här är de europeiska länder som vill vägra ta emot flyktingar

En del EU-länder motsätter sig förslaget från EU-kommissionen som presenterades i december 2015. De pekar på att den skärpta kontrollen kräver mycket resurser och investeringar. De varnar också för omfattande köbildningar i gränskontrollen.

Är det slut med gräddfiler för EU-medborgare?

– Nej, det kan till och med innebära att det går snabbare eftersom man då kan använda sig av så kallade ABC-gater, automatiska gater som använder sig av den biometriska informationen i passet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Det kräver dock investeringar i Sverige och andra EU-länder. Sverige kontrollerar i dag inte biometrisk data i EU-pass, bland annat eftersom teknisk utrustning saknas. Ygeman medger att det finns risk för köer om passkontrollen ska skötas manuellt och utan tekniska stödsystem.

– Men man har gjort försök i flera EU-länder, bland annat på Arlanda, med biometrisk information utan den här köbildningen och med automatiska gater kan det till och med gå snabbare och smidigare än i dag, säger han.

Sverige tillhör de länder som driver systematiska passkontroller hårdast. Regeringen vill att läsningen av biometrisk data i pass ska vara obligatoriskt och inte bara ske när det finns tvivel om resehandlingens äkthet. Regeringen vill även ha så få undantag som möjligt när det gäller kravet på slagningar i databaser.

EU-kommissionen vill tillåta undantag om det blir en oproportionerlig påverkan på trafikflödet vid land- och sjögräns. Flera EU-länder vill dock ha möjlighet till undantag även för flygplatser. Den svenska regeringen vill helst inte ha några undantag alls.

De skärpta kraven på passkontroll kommer inte att hinna träda i kraft redan i sommar.

– Jag tror tyvärr inte det, för det är så stora investeringar och det finns ett ganska stort motstånd från flera EU-länder, säger Ygeman. 

► LÄS MER:  Nu införs passkontroller – när du åker till Norge