Nyheter Sverige

Nu finns brottskoder för näthat

Fram tills nu har det inte gått att få fram statistik för näthatsbrott eftersom det har saknats brottskoder. Arkivbild.
Fram tills nu har det inte gått att få fram statistik för näthatsbrott eftersom det har saknats brottskoder. Arkivbild.

I tio år har poliser som jobbar med it-brott velat ha brottskoder för näthat. Nu finns de. Hittills har ingen säkert kunnat säga om näthatet ökar eller minskar, det saknas statistik.– Vi har påtalat problemet länge, säger it-polisen Anders Ahlqvist.

Brottskoder är avgörande för hur polisanmälningar redovisas i statistiken. Fram tills i år har det saknats koder för brott som sker på internet. Det är därför oklart hur många fall av trakasserier och hot på nätet som anmäls varje år.

– Vi har påtalat problemet länge. Det har naturligtvis inte varit bra för brottsbekämpningen att inte veta omfattningen på problemet, säger Anders Ahlqvist, verksamhetsspecialist på nationellt it-brottscentrum.

Olaga hot

Utan statistik har det varit svårt för polisen att veta hur mycket pengar och personal de ska lägga på att bekämpa näthat.

– Den största skillnaden för oss är att om vi kan visa att problemet ökar eller minskar så att vi kan fördela resurserna bland polisen.

De nya koderna gäller olaga hot och ärekränkning på internet.

I omkring tio år har poliser som jobbar med it-brott efterfrågat näthatskoder. Först 2012 kom förfrågan från polisen till Brottsförebyggande rådet som tar fram nya brottskoder och tar bort gamla.

Kan bli fler koder

Linda Ejdeholm, som är analytiker på polisens enhet för verksamhetsstyrning och analys, säger att förfrågningarna om koder för näthatsbrott tidigare inte uppfyllt kraven för att införas. Det är en orsak till att de dröjt.

– BRÅ skrev att det skulle innebära att en betydande mängd nya brottskoder behöver skapas. Det är ett väldigt omfattande administrativt tillägg i systemen både hos polisen och hos åklagarna.

De nya koderna gäller olaga hot och ärekränkning på internet. 2012 efterfrågade polisen även koder för ofredande och sexuellt ofredande. De kan införas i framtiden.

– Det här är också ett test för att se hur det funkar att ha uppdelningen via internet och övriga fall. Att man inte gör ett allt för stort ingrepp i brottskodsstrukturen och sedan blir det dålig kvalitet, till exempel.

BRÅ är restriktiva med att införa nya brottskoder, säger statistikern Åsa Lennerö. Ju fler koder som finns desto större risk att de används fel och då blir statistiken missvisande.