Nyheter Ekonomi Världen Sverige Sverige-topp

Nu måste alla kommuner ta emot flyktingar

Alla kommuner blir nu skyldiga att ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd.Många kommuner väntas få problem med att ordna boende och skola.

Ols Torkelsson/TT

Pojken Ayham är glad över att vara i Sverige. I bakgrunden syns familjen. De kommer alla från Syrien och de är på väg vidare till Stockholm. Arkivbild.

På tisdag träder den så kallade anvisningslagen i kraft som gör att inga kommuner kan säga nej till att ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd och ska lämna Migrationsverkets anläggningsboenden.

Under 2016 ska 21 700 flyktingar och deras anhöriga fördelas på kommunerna. Det är ungefär tre gånger så många som 2015.

Kommuner med god arbetsmarknad, stor befolkning och hittills litet flyktingmottagande ska få ta emot en större andel tidigare. Bland dem som de senaste åren tagit emot minst i förhållande till befolkning finns Vaxholm, Staffanstorp, Vallentuna, Vellinge, Lomma och Kungsbacka. Till exempel kommer 318 personer att anvisas till Kungsbacka och 159 till Vellinge.

► LÄS MER:  Det här är skillnaden mellan att vara nyanländ och asylsökande

Länsstyrelserna ser en risk att en del kommuner inte kan eller får stora svårigheter att klara den fastställda kommunfördelningen på grund av bostadsbrist, skriver Migrationsverket i sin senaste prognos.

Förutom de 21 700 som ska anvisas av Arbetsförmedlingen, så väntas 34 000 personer med uppehållstillstånd ha ordnat boende på egen hand. Ett drygt 20-tal kommuner som redan har många flyktingar eller väntas ta emot många som ordnat boende på egen hand slipper anvisningar helt under 2016, till exempel Södertälje och Östra Göinge.

Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar omfattas av ett eget fördelningssystem som ska träda i kraft 1 april. För närvarande bedöms 40 000 boendeplatser behövas för ensamkommande unga under 2016. Av dem finns i dag omkring 22 000. För en del kommuner innebär den nuvarande fördelningen stora förändringar. Jönköping går från 50 platser till 400. Den kommunfördelningen kan dock komma att ändras i det kommande fördelningssystemet från 1 april.

Kommunerna får en ersättning av staten för varje mottagen flykting.

– Vissa ersättningar har ökat nu och en del kommuner säger att pengarna räcker, en del inte. Bilden är inte entydig, säger Per-Arne Andersson på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

► LÄS MER:  Nej, polisen tjänar inte 2000 kronor mer än flyktingar

Det stora antalet ensamkommande barn under hösten har varit särskilt kostsamt för många kommuner eftersom de varit tvungna att hitta akuta boendelösningar.

Den stora flyktingströmmen innebär också att många kommuner står inför stora investeringar.

– Det som är bekymmersamt är att ett antal kommuner behöver investera i skolor och förskolor och även bostäder. Till exempel måste Malmö bygga en rad skolor för att man får så många fler barn, säger Per-Arne Axelsson.

En tredjedel av de inskrivna asylsökandena är i skol- och gymnasieåldern. Det innebär en fortsatt stor utmaning för kommuner att tillgodose det kraftigt ökade behovet, skriver Migrationsverket i sin prognos.

► LÄS MER:  Räkneexempel om invandrares bidrag ett "hopkok"