Nyheter Sverige

Ny domstolsprövning av abortvägran

Barnmorskan som vägrats anställning för att hon inte vill medverka vid aborter får nu sin sak prövad i Arbetsdomstolen. Arkivbild.
Barnmorskan som vägrats anställning för att hon inte vill medverka vid aborter får nu sin sak prövad i Arbetsdomstolen. Arkivbild.

Arbetsdomstolen (AD) har beviljat prövningstillstånd i fallet med barnmorskan som nekats fortsatt anställning inom Region Jönköping för att hon inte vill jobba med aborter.

Som troende kristen och abortvägrare ville hon få frågan om samvetsfrihet prövad. Hon stämde regionen i tingsrätten på sammanlagt 220 000 kronor i skadestånd.

Rätten ansåg det dock "både lämpligt och nödvändigt" att en barnmorska är med och utför aborter, och kvinnan dömdes att betala regionens rättegångskostnader på 925 000 kronor.

Det är oklart när överprövningen i AD sker, men troligen först till hösten.