Teknik Nyheter Sverige

Ny forskning hjälper diabetessjuka

Nya forskningsresultat kan hjälpa diabetessjuka. Arkivbild.
Nya forskningsresultat kan hjälpa diabetessjuka. Arkivbild.

Risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar ökar för diabetessjuka som får blodtryckssänkande läkemedel – tvärtemot tidigare rekommendationer gällande mediciner.Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Mattias Brunström, läkare och doktorand vid Umeå universitet är huvudförfattare till studien som publiceras i ansedda British Medical Journal. I studien har man studerat effekterna av blodtryckssänkande behandling hos diabetespatienter.

– Det vi sett är att diabetiker som hade ett systoliskt blodtryckvärde under 140 och fick behandling hade en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar kontra de som inte fick behandling. Vår analys visar att det är en riskökning på 15 procent, säger Mattias Brunström, knuten till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin till TT.

Lider av högt blodtryck

Just personer med diabetes lider ofta av just högt blodtryck. Enligt Mattias Brunström handlar det om 50 procent av alla fall. Därför har också tidigare rekommendationer varit att patienterna ska få intensiv behandling med blodtryckssänkande läkemedel – något som nu alltså visat sig var skadligt för dem med systoliskt blodtrycksvärde under 140 Hg.

– Jag tycker att våra resultat gör det hela lite enklare. De patienter som ligger över 140 i mätningar bör få ytterligare läkemedel. För dem som är under den siffran kan ytterligare läkemedel i stället vara skadligt.

Gäller typ 2-diabetes

Resultaten bygger dock nästan uteslutande på data från patienter med typ 2-diabetes och tidigare läkemedelsbehandling för högt blodtryck. Mattias Brunström poängterar därför att det inte går att dra slutsatser kring patienter med typ 1-diabetes. Nästa fas är nu att göra mera detaljerade analyser över åldersspann och hur länge patienten varit drabbad av diabetes.