Nöje Nyheter

Ny kultursatsning för 130 miljoner

Kultur- och demoktratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Arkivbild.
Kultur- och demoktratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Arkivbild.

130 miljoner kronor – så mycket pengar kommer regeringens satsning på kulturverksamhet i bostadsområden med lågt valdeltagande att omfatta.

Satsningen har fått namnet "Äga rum" och kommer att pågå mellan 2016–2018, med start den 1 juni 2016. Projektet ska bedrivas i bostadsområden med lågt valdeltagande eller andra socioekonomiska utmaningar.

"En förutsättning för delaktighet och egenmakt är möjligheten till inflytande, även över konsten och kulturen i sitt eget bostadsområde", säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) i ett pressmeddelande.

Statens kulturråd kommer att fördela stödet. Den som har beviljats statsbidrag ska redovisa till Statens kulturråd hur medlen använts.