Nyheter Sverige

Ny lag mot grov brottslighet

Ny lag om informationsutbyte mellan myndigheter i kampen mot organiserad brottslighet. Arkivbild.
Ny lag om informationsutbyte mellan myndigheter i kampen mot organiserad brottslighet. Arkivbild.

Regeringen har beslutat föreslå en ny lag om informationsutbyte för att komma åt grov organiserad brottslighet. Förslaget innebär att myndigheter blir skyldiga att lämna över uppgifter till andra myndigheter i kampen mot denna brottslighet.

Myndigheter som berörs är till exempel Polisen, Skatteverket och Försäkringskassan. Inrikesminister Anders Ygeman (S) motiverar förslaget med att myndigheterna måste ha bra verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Som ett skydd för den enskildes integritet får informationsskyldigheten bara omfatta sådana fall där behovet är extra starkt och motiverat. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 augusti.