Teknik Nyheter Världen

Ny smittväg för zikavirus befaras

Zikafallet i Utah förbryllar myndigheter i USA, eftersom smittbäraren inte har besökt ett område med känd spridning via myggor. Här synas myggor som fångats i en fälla i Texas. Arkivbild.
Zikafallet i Utah förbryllar myndigheter i USA, eftersom smittbäraren inte har besökt ett område med känd spridning via myggor. Här synas myggor som fångats i en fälla i Texas. Arkivbild.

Efter att ha skött om en patient som avled med zikavirus i kroppen har en person i USA konstaterats bära på viruset.

Smittan har bekräftats av USA:s smittskyddsmyndighet CDC. Nu försöker man klargöra hur vårdaren smittades. Det man befarar är en direkt smittväg från person till person, men inte genom sexuell kontakt.

– Vi lär oss något nytt om zikaviruset varje dag, sade Erin Staples, epidemiolog vid CDC, på en presskonferens på måndagen.

Hon betonade att fallet i Utah förefaller unikt.

Den infekterade äldre man som avled hade mycket stor mängd av viruset i kroppen och led även av annan sjukdom. Vårdaren som smittades, en anhörig som skötte om honom, tillfrisknade snabbt.

Vårdaren har inte själv nyligen besökt ett område där man vet att zikavirus sprids genom myggor. Inte heller ska personen som stod för omvårdnaden ha haft sexuellt umgänge med den sjuke.

I USA har hittills 1 306 zikafall bekräftats. Ingen tros ha blivit smittad genom mygg inom USA:s gränser. De flesta hade besökt områden längre söderut i Syd- eller Mellanamerika där smittan finns, 14 hade sexuellt överförd smitta och en hade kommit i kontakt med viruset i ett laboratorium.

De flesta som infekteras får obetydliga symtom, men viruset tros hos gravida kunna orsaka mycket allvarliga fosterskador, framför allt hjärnskador.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset