Teknik Nyheter Sverige

Ny strategi mot antibiotikaresistens

Odlingsplatta med bakterier, varav några är resistenta mot antibiotika, på laboratoriet vid antibiotikaforskningsenheten Klinisk mikrobiologi i Uppsala. Arkivbild.
Odlingsplatta med bakterier, varav några är resistenta mot antibiotika, på laboratoriet vid antibiotikaforskningsenheten Klinisk mikrobiologi i Uppsala. Arkivbild.

Regeringen har antagit en ny strategi för att hantera problemen med antibiotikaresistenta bakterier. Den nya strategin innehåller ett tydligare internationellt perspektiv, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

"Detta är en kamp vi inte kan vinna själva – när bakterier sprids över världen måste också lösningarna vara gemensamma. Därför är en ny och uppdaterad strategi ett viktigt verktyg när vi ska samordna och vässa vårt eget arbete", säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, i pressmeddelandet.

Strategins mål är bland annat att hitta nya metoder för att förebygga och bekämpa antibiotikaresistens, uppnå en "ansvarsfull" användning av antibiotika och "ledarskap inom EU och internationellt arbete".

När bakterier utvecklar resistens mot antibiotika innebär det stora svårigheter att behandla infektioner, som då kan leda till döden. Problemet ökar över hela världen.

Läs också