Teknik Nyheter Sverige Sverige-topp

Nya lösningar på akut vattenbrist

Gotland har problem med låga grundvattennivåer. Kommunen har redan beslutat om ett absolut bevattningsförbud från den 1 april. Arkivbild.
Gotland har problem med låga grundvattennivåer. Kommunen har redan beslutat om ett absolut bevattningsförbud från den 1 april. Arkivbild.

Flera svenska kommuner står inför vattenbrist. På Gotland och Öland är läget akut.Depåer av vatten i jordlagren kan vara en lösning till problemet.

Sverige behöver fundera på sina vattenlager – och det omgående. Annars riskerar det på flera håll i landet bli akut brist på vatten.

Det gäller framför allt kustområdena och Öland och Gotland. Kustområdena består till stor del av berg, men berget rymmer inte tillräckligt med vatten i förhållande till den mängd vi förbrukar.

– Lagren i berget har alltid varit små, men det har inte gjort så mycket när man har konsumerat i mindre skalor, säger Bo Olofsson, professor vid Mark- och vattenteknik på KTH.

Varit naiva

Forskare vid KTH har tittat på lösningar med vattendepåer i jordlagren.

– Man kan skapa depåer i fickor eller svackor i berget genom att förhindra att vattnet i jorden rinner ut i havet, det med så kallade grundvattendammar. Dessa kan göras enkla, till exempel genom ett tunt plastskikt i jordlagren ner till berget. Där har vi stora möjligheter att lagra vatten, säger Olofsson.

Vi måste fundera mer kring hur vi konsumerar vatten och börja ta problemet på större allvar. Där har vi varit lite för naiva, menar han.

– Det har inte riktigt varit på kartan att tänka i termer att vi skulle få brist på vatten i Sverige. Men problemet finns lokalt och har funnits länge.

Förstå problemet

Våra sinande lager påverkas av olika saker, bland annat av ett varmare klimat. Längre somrar innebär längre perioder som vi måste förhålla oss till våra lager. Blir det ont om vatten riskerar vi uppträngningar av salthaltigt vatten och andra kvalitetsproblem.

Enligt Olofsson är den rådande bostadsbristen även en faktor som ställer till det på sina håll. Allt fler bosätter sig permanent i traditionella sommarstugeområden längs kusten och i skärgården.

– Då ökar vattenkonsumtionen drastiskt i dessa områden.

Jonas Ekströmer/TT
Öland har problem med låga vattennivåer. Arkivbild.

Läs också