Nyheter Sverige

Nya regler för stödboenden för barn

Åsa Regnér, socialdemokratisk barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Arkivbild.
Åsa Regnér, socialdemokratisk barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Arkivbild.

Nya regler kommer nu för de så kallade stödboendena, en boendeform för barn och ungdomar, till exempel ensamkommande flyktingbarn. Tanken är boendet ska fungera som ett billigare alternativ till HBV-hem. Här ska barnen och ungdomarna, 16–20 år gamla, klara sig själva i stor utsträckning.

Men enligt Socialstyrelsens nya regelverk ska personal finnas tillgänglig dygnet runt och "vid behov infinna sig i de egna boendena utan oskäligt dröjsmål". Annars ska stödboendets personal finnas på plats i "den omfattning som krävs med hänsyn till verksamhetens utformning och de placerades behov".

Barnminister Åsa Regnér anser att de nya föreskrifterna klargör vad som gäller för boendeformen:

"Det är bra både för barn och kommuner att veta. Placeringarna kan lättare individanpassas och skattemedlen används bättre", skriver hon.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset