Nyheter Sverige

Nytt klimatmål kritiseras

Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, enligt ett förslag från Miljömålsberedningen. Arkivbild.
Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, enligt ett förslag från Miljömålsberedningen. Arkivbild.

Miljömålsberedningen föreslår att det svenska klimatmålet om nollutsläpp av växthusgaser tidigareläggs från 2050 till 2045. Men förslaget kritiseras av både industrin och Naturskyddsföreningen.

– Vi har svårt att se hur detta ska vara möjligt utan att det får negativa effekter, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation.

Hon påpekar att stålindustrin måste använda kol för att kunna producera stål.

– Det finns ingen annan teknik just nu, säger hon och varnar för att tillverkningen kan komma att flyttas till andra länder.

– Man måste vara varsam. Det finns inget syfte att ta bort utsläppen lokalt om de hamnar någon annanstans.

"Sikta på 2030"

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson anser tvärtom att Sverige bör kunna vara nära nollutsläpp betydligt tidigare än 2045.

– Med våra goda förutsättningar bör vi sikta på 2030, säger han.

Axelsson är också kritisk till att beredningen föreslår att delar av de svenska utsläppsminskningarna ska göras utomlands.

Beredningens förslag, som presenterades på onsdagen, är en blocköverskridande överenskommelse. I beredningen ingår alla riksdagspartier utom SD.

Förslaget om nollutsläpp innebär i praktiken att Sverige ska ha minskat växthusgasutsläppen 2045 med minst 85 procent jämfört med 1990.

Kompromiss

Beredningen vill också införa en klimatlag och inrätta ett klimatpolitiskt råd. Dessutom föreslås att regeringen årligen redovisar sitt klimatarbete och vart fjärde år lägger fram en klimatpolitisk handlingsplan.

Svante Axelsson säger att det är uppenbart att de sju politiska partierna i beredningen inte har haft lätt att enas.

– Detta är en kompromiss. Den minsta gemensamma nämnaren. Det är troligen det bästa blocköverskridande förslaget vi kan få just nu, säger han.

Johan Hultberg, ledamot för Moderaterna i beredningen, håller med om att det delvis varit svårt för alla partierna att kunna enas om det nya målet.

– Det har varit en lång och ganska krävande process. Men vi har lyckats enas om ett väldigt ambitiöst mål, det mest ambitiösa i världen så vitt jag vet, säger han.