Nyheter Sverige

Ojämlika avgifter för hjälpmedel

Sveriges landsting, regioner och kommuner tar ut olika avgifter när funktionsnedsatta får hjälp med sina hjälpmedel, och skillnaderna i landet är ojämlika, konstaterar Socialstyrelsen i en rapport. Enligt Hörselskadades riksförbund (HRF) varierar kostnaden för en utprovning av en hörapparat från 300 kronor i Uppsala län till 1 500 kronor i Gävleborgs län. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet och måste därför betalas på egen hand av patienten. Samtidigt är det vissa landsting som inte tar ut någon avgift alls.

– Det är hög tid att vi får enhetliga vårdavgifter i hela landet, och ett högkostnadsskydd som inte diskriminerar hörselskadade, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för HRF.