Teknik Nyheter Sverige

Oklart hur barnen drabbas av zika

En bebis som fötts med mikrocefali undersöks av läkare. I Brasilien finns starka misstankar om att zikaviruset lett till missbildning av hjärnan hos ett stort antal nyfödda.
En bebis som fötts med mikrocefali undersöks av läkare. I Brasilien finns starka misstankar om att zikaviruset lett till missbildning av hjärnan hos ett stort antal nyfödda.

Zikaviruset misstänks ha ett samband med den kraftiga ökningen av barn som fötts med mikrocefali i Brasilien. Hur de kommer att drabbas av diagnosen är oklart, men det kan innebära allvarliga problem.

Mikrocefali betyder litet huvud och orsakas oftast av att hjärnans tillväxt störs. Det kan bero på olika saker, exempelvis kan det ha genetiska orsaker eller uppstå som följd av någon typ av ämnesomsättningssjukdom.

– Sen kan det också bero på miljöfaktorer av olika slag, där infektioner är en. Men också andra typer av faktorer som droger, alkohol eller kemiska substanser som kan påverka hjärnans utveckling, säger Ronny Wickström, överläkare på barnneurologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Hyperaktivitet

I Brasilien har över 4 000 barn fötts med onormalt litet huvud och det finns starka misstankar om att det har ett samband med att deras mammor smittats med zikaviruset, även om det ännu inte bekräftats.

En del personer med mikrocefali kan få en normal utveckling och intelligens. För många leder det dock till symptom som utvecklingsstörning av kognitiva funktioner och/eller tal- eller motoriska förmågor. Det kan också leda till epilepsi och hyperaktivitet.

Svåra fall

Hur de nu drabbade nyfödda kommer att påverkas är ännu oklart, men de beskrivna fall som Ronny Wickström tagit del av där man hittat mikrocefali, hjärnskada och zikavirus har varit allvarliga, säger han.

– Man ser tydlig påverkan på hjärnan och gamla förkalkningar på ett sätt som säger att det där kommer att ge kvarstående problem som förmodligen blir ganska svåra.

– Men det finns så klart anledning att tro att de fall man tittat på troligtvis är de allvarligaste. Det är inte säkert de är representativa för vilken typ av hjärnskador zikavirus eventuellt ger, tillägger han.

Felipe Dana/AP/TT
En tre månader gammal bebis som fötts med mikrocefali undersöks. I Brasilien finns starka misstankar om att zikaviruset lett till missbildning av hjärnan hos ett stort antal nyfödda.