Utbildning Nyheter Sverige

Omogna barn kan vara skolredo

Att barn födda i december löper högre risk att som vuxna hamna i förtidspension kanske skrämmer en del föräldrar.Men att ett barn är lite barnsligare än sina kamrater behöver inte betyda att det inte hänger med i skolan, säger en barnpsykolog.

En orsak till att decemberbarn löper högre risk att behöva stöd från socialförsäkringen senare i livet är bristande stöd i skolan, enligt Försäkringskassan.

– Det är ett samhällsproblem att vi delar in barn enligt den här modellen, från första januari till sista december. Mellan en flicka född i januari och en pojke född i december kan det skilja väldigt mycket i mognad och förmåga, säger Jenny Klefbom, legitimerad psykolog som arbetar främst med barn och ungdomar.

För att undvika skolsvårigheter överväger en del att låta sina decemberfödda barn börja skolan ett år senare.

En otjänst

Men det är ett beslut som föräldrar inte bör ta själva, säger Jenny Klefbom.

– Det måste bedömas i samråd med förskola och skola. Att ett barn är lite barnsligare än andra måste inte betyda att det inte hänger med i skolan. Det kan också bli ganska förödande om barnet får gå kvar på förskolan i ett år och vänta om det redan kan läsa och räkna, säger Jenny Klefbom.

Man kan också göra sitt barn en otjänst genom att låta det vänta.

– När barnet som äldst i klassen kommer i puberteten ett år före alla andra är risken att man kommer helt i ofas socialt. Därför tycker inte jag att man lättvindigt ska låta någon gå kvar ett år, säger Jenny Klefbom.

Samma riktning

Men om flera utvecklingsfaktorer pekar i samma riktning kan senare skolstart vara ett alternativ.

– Om ett barn är väldigt lekorienterat i kombination med att det går trögt att lära bokstäver och knäcka läskoder, och dessutom är född sent på året, då kan man tycka att det inte är någon större fara om barnet får vänta.

För den som haft det svårt i grundskolan är möjligheten att läsa igen på Komvux helt avgörande, framhåller hon.

– Att gå ut grundskolan med icke godkända betyg ger en väldigt dålig prognos. Komvux är en andra chans för de barn som egentligen har en begåvning men av olika skäl hämmats i den.