Teknik Nyheter Sverige

Omstritt innehåll i nätjournal

Patienten äger journalen och nätjournal är positivt, tycker Bengt Hjelmqvist vid Cityläkarna i Kalmar. Däremot tycker han det är alltför lätt för obehörig vårdpersonal att låsa upp journaler som patienter har begärt spärrade.
Patienten äger journalen och nätjournal är positivt, tycker Bengt Hjelmqvist vid Cityläkarna i Kalmar. Däremot tycker han det är alltför lätt för obehörig vårdpersonal att låsa upp journaler som patienter har begärt spärrade.

Patienter vill ta del av svåra sjukdomsbesked via sin nätjournal, enligt en ny rapport.Men Anna Sahlberg, bröstcancerpatient, är kritisk.– Jag skulle bli arg om jag fick cancerbesked via nätet, säger hon.

Hittills har 16 landsting gjort patientjournaler tillgängliga via nätet.

Forskning som nu presenteras från forskargruppen DOME (Deployment of Online Medical Records and eHealth Services) – bestående av drygt ett tiotal forskare från bland annat Kungliga tekniska högskolan, Karolinska Institutet och Uppsala universitet – visar hur patienter och vårdpersonal i framför allt landstinget i Uppsala upplever nätjournaler.

En majoritet av de omkring 1 000 tillfrågade patienterna vill ta del av allt, även negativa sjukdomsbesked via nätjournalen, enligt rapporten.

Sofie Zetterberg, vice vd för landstingsägda e-hälsobolaget Inera, som sköter införandet av nätjournaler, kommenterar forskningen:

– Vi har en entydig bild av att alla patienter vill ha så mycket information så snabbt som möjligt. En patient uppger att hen hellre vill gråta ut hemma än hos doktorn, säger hon till TT.

"Behöver någon direkt"

Men Anna Sahlberg, som för flera år sedan fick besked om att hon hade bröstcancer, håller inte med.

– Oavsett cancerform är det för tungt att bära det beskedet själv utan att få bolla med någon. När jag fick besked om min bröstcancer uppskattade jag att direkt kunna ställa frågor, att se och läsa av kroppsspråk hos personen som ger beskedet, säger hon till TT.

Undersökningen visar också att en stor del av vårdpersonalen är kritisk till nätjournalerna och ser en risk i att patienter misstolkar journaltexten och oroar sig i onödan.

"Enkelt låsa upp"

Studien visar också att patienter som har tagit del av logglistan – som visar vilka som har varit inne och läst journalen – har förvånats över hur många som är involverade i deras vård. En del patienter har också ifrågasatt om all vårdpersonal som har läst journalen är behörig.

Bengt Hjelmqvist, läkare vid Cityläkarna i Kalmar, bekräftar dessa farhågor och hävdar att vårdpersonal som inte har en vårdrelation till patienten alltför enkelt kan låsa upp och läsa en journal, även om patienten har begärt den spärrad.

– Den som är ute i dåliga avsikter kan då skada patienten. Det har skett, i samband med skilsmässor och vårdnadstvister, säger Bengt Hjelmqvist, som däremot är positiv till patientens tillgång till sin journal via nätet.

Datainspektionen har också anmärkt på att flera vårdgivare har bristfälliga rutiner när det gäller inloggning i patientjournaler, enligt Fredrik Ekman, IT-säkerhetsspecialist vid Datainspektionen.

Suvad Mrkonjic / TT
Vårdpersonal utan någon vårdrelation till patienten kan alltför lätt läsa patientjournaler av ren nyfikenhet, hävdar läkare Bengt Hjelmqvist.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset