Nyheter Sverige

Onödig sjukhusvistelse ökar

Första halvåret av 2015 var kommunernas kostnad för att ha kvar patienterna över 217 miljoner kronor, och då är inte Stockholms läns landsting inräknat.
Första halvåret av 2015 var kommunernas kostnad för att ha kvar patienterna över 217 miljoner kronor, och då är inte Stockholms läns landsting inräknat.

Antalet dygn som utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhus ökar, rapporterar Dagens Medicin. Nu vill regeringens utredare, Göran Stiernstedt, se till att färdigbehandlade patienter kan lämna sjukhuset snabbare.

Totalt låg utskrivningsklara patienter över 65 år kvar på sjukhuset 211 614 dagar under första halvan av 2015. Det motsvarar en ökning med tio procent jämfört med 2014.

– Det här pekar på vikten att man tar tag i frågan. Ett bra sätt att göra det är att genomföra vårt förslag, säger Göran Stiernstedt till Dagens Medicin.

Att en patient blir kvar på sjukhuset trots att den kan skrivas ut innebär ökade risker för bland annat infektioner, trycksår och försenad rehabilitering.

Anledningen till att patienterna blir kvar på sjukhuset är ofta att de väntar på rehabilitering eller en plats på ett särskilt boende.