Teknik Nyheter Sverige

Oro för säkerhet inom traumavården

Sjuksköterskor inom traumasjukvården upplever rädsla både på och utanför jobbet, visar ny forskning. Arkivbild.
Sjuksköterskor inom traumasjukvården upplever rädsla både på och utanför jobbet, visar ny forskning. Arkivbild.

Verbala hot, kränkande kommentarer och arga blickar. Vårdpersonal upplever på sina håll problem med hotfulla situationer, men inte nödvändigtvis i patientkontakterna.

"Många gånger upplevdes anhöriga som mer aggressiva och hotfulla än patienterna", konstaterar Karin Avander, specialistsjuksköterska och forskare, i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.

Hon har intervjuat sjuksköterskor inom traumasjukvården där patienterna kan vara missbrukare, våldsbenägna och själva utsatta för våld. Sköterskorna beskrev stress, osäkerhet och rädsla för både andra patienters och egen säkerhet.

Vissa berättade att de blivit överbeskyddande hemma, var rädda för att bli igenkända utanför sjukhuset av patienter de vårdat och oroliga för att tvingas vittna till följd av våldssituationer på jobbet.

Forskningen publiceras i Journal of Trauma Nursing.