Teknik Nyheter Sverige

Osäkerhet försvårar källsortering

Bara ungefär 40 procent av alla plastförpackningar källsorteras.
Bara ungefär 40 procent av alla plastförpackningar källsorteras.

Plast. Materialet var en gång själva symbolen för modernitet.Nu finns det i överflöd i varje hem, men bara ungefär 40 procent av alla plastförpackningar når återvinningen.

Det kan vara svårt att avgöra vad som ska sorteras som plastförpackning. Och många som är osäkra förpassar förpackningen till de vanliga soporna där inget sorteras, enligt en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– En annan sak som vi tydligt har sett är att man som konsument är osäker på hur mycket plastförpackningarna ska rengöras för att vara okej för återvinning, säger projektledare Anna Fråne.

Plastförpackningarna tvättas i själva återvinningsprocessen, så det är ingen fara om de inte är helt rena. Däremot kan man av rent hygieniska skäl vilja rengöra dem om de ska lagras hemma under en tid.

300 miljoner ton plast tillverkades i världen 2014 och om återvinningen kan öka blir miljövinsten stor. För den som vill bättra sig finns en enkel väg:

– Påsar källsorterades i lägst utsträckning om man jämför med andra typer av plastförpackningar men förekom i störst mängd. Om man ska lägga krut på några typer av plastförpackningar så finns här stor förbättringspotential, säger Anna Fråne.