Nyheter Sverige

Ovako döms för dödsolycka

Svea hovrätt upphäver tingsrättens dom och dömer Ovako Smedjebacken att betala 1,5 miljoner kronor i företagsbot efter en olycka 2013 där en anställd miste livet.
Svea hovrätt upphäver tingsrättens dom och dömer Ovako Smedjebacken att betala 1,5 miljoner kronor i företagsbot efter en olycka 2013 där en anställd miste livet.

Svea hovrätt upphäver tingsrättens dom och dömer Ovako Smedjebacken att betala 1,5 miljoner kronor i företagsbot efter en olycka 2013 där en anställd miste livet, skriver Dagens Arbete. Två arbetsledare döms dessutom till villkorlig dom och böter för arbetsmiljöbrott.

Det var i december 2013 som en 49-årig fick heta stålbalkar över sig under arbete i stålverket och dog av skadorna.

Enligt åklagaren hade Ovako inte gjort tillräckligt för att identifiera och förebygga risker i arbetet. Hade man gjort det hade olyckan inte inträffat.

Hovrätten går på åklagarens linje och konstaterar i domen att arbetet inneburit risk för olycksfall och att riskerna borde ha upptäckts. Arbetsledarna döms för att inte ha uppfyllt sitt miljöansvar till att betala dagsböter.