Nyheter Sverige

Ovanligt med åtal för vårdmisstag

Under de tre år som det funnits särskilda vårdåklagare har bara ett fåtal ärenden lett till åtal. Arkivbild.
Under de tre år som det funnits särskilda vårdåklagare har bara ett fåtal ärenden lett till åtal. Arkivbild.

Bara några få ärenden har lett till åtal sedan systemet med särskilda vårdåklagare infördes 2013. Till exempel har tolv brottsmisstankar om vållande till annans död utretts, men bara ett gick till åtal, skriver tidningen Vårdfokus.

Och av 54 brottsmisstankar om tjänstefel var det också bara ett som ledde till åtal.

– Misstag i vården ska prövas av andra instanser som Ivo (Inspektionen för vård och omsorg). För att vi ska pröva saken i domstol krävs det ett uppsåt, en straffbar handling, säger chefsåklagare Gunnar Brodin, som har det samlade ansvaret för vårdåklagarna, till tidningen.

Det är vanligare att ärenden om dataintrång leder till åtal, men Gunnar Brodin anser att de inte behövs utredas av särskilda vårdåklagare.

– Vår specialistkompetens behövs inte där. Vi ska ägna oss åt de fall som handlar om brott som är kopplade till de lagar som styr hälso- och sjukvården.