Nöje

Påven inkluderar homosexuella

"Guds namn är barmhärtighet" lyder titeln på påvens kommande bok. Under en presskonferens i Vatikanen framgick att den kommer att ges ut i 86 länder samtidigt. Påven skriver bland annat att homosexuella inte ska stå utanför samhället, uppger NRK.

"Dessa människor ska behandlas med taktfullhet och de ska inte stötas ut ur samhället. Framför allt vill jag gärna att man talar om homosexuella människor. Först har vi människan, hela människan med hela sin värdighet. Och en människa är inte definierad uteslutande av sin sexuella läggning. Vi får inte glömma att vi alla är skapelser som är älskade av Gud", skriver Franciskus bland annat.

Påven har haft hjälp att skriva av journalisten Andreas Tornielli. Skådespelaren Roberto Benigni deltar i själva lanseringen.