Teknik Nyheter Sverige

Parasiter stoppar tarminflammation

Parasitmaskar i magen tycks hjälpa mot inflammatoriska tarmsjukdomar, som Crohns sjukdom. På bilden en "vanlig" binnikemask.
Parasitmaskar i magen tycks hjälpa mot inflammatoriska tarmsjukdomar, som Crohns sjukdom. På bilden en "vanlig" binnikemask.

Skadliga parasitmaskar tycks åtminstone ha en positiv sida. De hjälper mot inflammatoriska tarmsjukdomar genom att förändra sammansättningen av tarmens bakterier.

Inflammatoriska tarmsjukdomar, som Crohns sjukdom, är ett tilltagande problem med mycket lidande för hundratusentals människor världen över. Framför allt i västvärlden, där antalet drabbade har ökat markant de senaste decennierna.

I områden där parasitmaskar är vanligt förekommande, däremot, är dessa sjukdomar inte alls lika vanliga.

För att ta reda på om det finns något samband har amerikanska forskare nu matat möss med Crohns sjukdom med magparasiter.

Det visade sig att mössens slemhinna blev normal igen. Nivåerna av olika inflammationsmarkörer sjönk samtidigt som bakteriefloran förändrades. Mängden bacteroider minskade, medan antalet arter av släktet clostridium ökade.

När forskarna studerade två grupper människor i Malaysia, en med respektive en utan magparasiter, sågs samma mönster. Och när gruppen med parasiter behandlades med maskmedel förändrades bakteriefloran. Mängden bacteroider ökade, medan mängden clostridium minskade.

Forskarna, som presenterar sina resultat i Science, ska nu försöka ta reda på hur parasiter förändrar tarmens bakterieflora.