Nyheter Sverige

Paulsens djurhälsolag i hamn

Bättre djurhållning i EU ska bli följden av den nya djurhälsolag som nu definitivt röstats igenom i EU-parlamentet."Nu kröns på riktigt 40 års kamp för djurens välfärd", gläds pensionerade ex-ledamoten Marit Paulsen.

Djurhälsolagen ska ta mer hänsyn till hur djuren mår, samtidigt som kampen mot sjukdomar ska förbättras. Arbetet med lagen var bland det sista som Marit Paulsen ägnade sig åt innan hon i höstas lämnade över sitt mandat i EU-parlamentet till partikollegan Jasenko Selimovic (L).

"Självklart är jag jätteglad. . .. Tre års hårt lagstiftningsarbete i Europaparlamentet tillsammans med min kompetenta personal har burit frukt och når äntligen målsnöret. Det gör min pensionärstillvaro vid husvagnen i Spanien ännu mer njutbar", skriver Paulsen i ett uttalande.

Även Selimovic – som avslutat arbetet – är nöjd.

"Djurhälsolagen är den första europeiska lagen som slår fast sambandet mellan djuromsorgen, djurhälsan och folkhälsan. Därmed kommer den att tvinga fram en ansvarsfull användning av veterinärläkemedel och framför allt av antibiotika", skriver Selimovic.

Han hoppas nu att tisdagens omröstning också ska följas av ett ja i parlamentet på torsdag till nya regler om användningen av antibiotika.

"Då har vi gjort en hel del när det gäller antibiotikaresistens", skriver Selimovic.