Teknik Nyheter Ekonomi Sverige

Pensionsprognoser visar fel

I år skickas 6,8 miljoner orange kuvert med prognoser om den framtida pensionen. Arkivbild.
I år skickas 6,8 miljoner orange kuvert med prognoser om den framtida pensionen. Arkivbild.

Pensionsprognoserna i de orange kuverten visar fel. Bara några år före pensioneringen kan avvikelsen vara fem procent eller mer, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

– En prognos kan inte förväntas ha perfekt precision, men avvikelser på över fem procent mot slutet av arbetslivet kan vara problematiska för enskilda, säger Marcela Cohen Birman, en av författarna till rapporten.

Enligt Marcela Cohen Birman motsvarar den genomsnittliga avvikelsen ungefär 500 kronor i månaden, eller 6 000 kronor på ett år.

– För den enskilda individen kan det ha ganska stor påverkan, särskilt om man har en låg pension. Har man högre pension är man kanske inte lika känslig för den här typen av avvikelser, säger Catarina Eklundh Ahlgren, vikarierande generaldirektör för ISF.

Rapporten visar att det varit vanligare att pensionen överskattas än underskattas under den studerade perioden. Träffsäkerheten varierar kraftigt mellan åren, bland annat beroende på hur den svenska ekonomin utvecklas och hur priserna förändras.

– Man behöver vara medveten om att uppgifterna i det orange kuvertet är en prognos. Som blivande pensionär är det viktigt att tänka på att det inte är exakta belopp som står där, säger Catarina Eklundh Ahlgren.