Teknik Nyheter Sverige

Piller får brösttumörer att lysa upp

Forskare har utvecklat ett piller vars innehåll binder specifikt till tumörer. När tumören utsätts för infrarött ljus lyser den upp, något som kan förbättra diagnostiken av bröstcancer.

Debatten om mammografins för- och nackdelar har lämnat många kvinnor förvirrade.

Å ena sidan kan en bröströntgenundersökning upptäcka potentiellt livshotande bröstcancertumörer. Å den andra kan metoden inte skilja mellan farliga och helt harmlösa knutor i bröstet, vilket kan resultera i stort lidande helt i onödan.

I ett försök att förbättra diagnostiken har forskare vid University of Michigan, USA, utvecklat ett piller. Pillret, som är tänkt att tas oralt, innehåller ett fluorescerande ämne som binder specifikt till cancerceller. När cancercellerna sedan utsätts för infrarött ljus lyser de upp.

Tillräckligt starkt

"I dag vet vi inte hur vi ska välja rätt patienter för behandling. Vårt arbete kan förändra det", säger forskaren Greg Thurber i en kommentar.

Hittills har pillret enbart testats på möss, men försöken visar att tekniken fungerar. Tumörerna lyser upp tillräckligt mycket för att de ska gå att urskilja från den omgivande vävnaden.

Ett problem är att de fluorescerande tumörerna bara kan upptäckas om de inte ligger för djupt i bröstvävnaden. Forskarna tror dock att det går att lösa genom att kombinera tekniken med ultraljud.

Bara de farligaste

Forskarna försöker nu anpassa pillret till människor. De vill också vidareutveckla tekniken så att substansen enbart binder till aggressiva tumörer.

För det är ett annat problem som kvinnorna brottas med, att all cancer som upptäcks inte är farlig, något som också kan resultera i onödig behandling.

Forskningen presenteras på American Chemical Societys pågående möte i San Diego, USA.