Teknik Nyheter Sverige

Polis och domstolar får bakläxa

När länsstyrelser granskade 132 kameraövervakningar vid domstolar och polisstationer fick 52 av dem någon form av anmärkning. Arkivbild.
När länsstyrelser granskade 132 kameraövervakningar vid domstolar och polisstationer fick 52 av dem någon form av anmärkning. Arkivbild.

När länsstyrelser runt om i landet granskade 132 kameraövervakningar på polisstationer och domstolar fick 52 av dem någon form av anmärkning.

"Allvarligt", skriver länsstyrelserna i sin rapport. "Allmänheten har hög tilltro till de rättsvårdande myndigheterna. Länsstyrelsen anser att det är anmärkningsvärt att det vid en stor andel av de inspekterade verksamheterna sker övervakning i strid med kameraövervakningslagens regler".

Den vanligaste anmärkningen var att kamerornas upptagningsområde var större än vad som tillståndet medgav och ett annat vanligt fel var att skyltningen om övervakningen var bristfällig. Fem länsstyrelser uppgav att det helt saknades tillstånd för den kameraövervakning som bedrevs. Flera länsstyrelser uppger att man nu muntligen kommit med tillsägelser.

Läs också