Nyheter Sverige

Polis vill utreda egen bygghantering

Rättscentrum i Malmö rymmer lokaler för flera rättsvårdande myndigheter, däribland polis och tingsrätt. I december 2014 exploderade en sprängladdning utanför entrén. Arkivbild.
Rättscentrum i Malmö rymmer lokaler för flera rättsvårdande myndigheter, däribland polis och tingsrätt. I december 2014 exploderade en sprängladdning utanför entrén. Arkivbild.

Polisens del av om- och tillbyggnaden av Rättscentrum i Malmö blev ungefär 300 miljoner kronor dyrare än budgeterat.

"Den information vi har fått fram visar allvarliga brister i hanteringen av byggprojektet. Vi vill därför att en åklagare prövar om någon befattningshavare inom polisen har begått något brottsligt", säger Jan Andersson, chef för ekonomiavdelningen vid Polismyndigheten på polisens webbplats.

Oegentligheterna upptäcktes först när de tidigare 21 länspolismyndigheterna slogs ihop till en den första januari 2015. Underlag från den gamla polismyndigheten i Skåne visar att det saknades tillfredsställande styrning och uppföljning av byggprojektet. Bristerna gjorde att revisionsbyrån PWC fick i uppdrag att undersöka saken närmare och det är PWC:s rapport som ligger bakom beslutet att överlämna ärendet till åklagare för bedömning.

Läs också