Nyheter Sverige Sverige-topp

Polisen behåller omtalad migrantkod

Polisens särskilda kommendering för att hantera strömmen av migranter avslutas den 19 februari. Men kodningen av händelser med koppling till migranter fortsätter året ut. Arkivbild.
Polisens särskilda kommendering för att hantera strömmen av migranter avslutas den 19 februari. Men kodningen av händelser med koppling till migranter fortsätter året ut. Arkivbild.

Polisen kommer att behålla den särskilda koden för åtgärder med koppling till migranter under hela året. Över 5 000 ärenden registrerades från oktober till slutet av januari. Men siffran kan inte användas för jämförelser – ännu.

I höstas bedömdes strömmen av migranter till Sverige vara så stor att polisen startade det man kallar en "särskild händelse", med möjlighet att samla extra resurser. Den "särskilda händelsen", som fick namnet Alma, avslutas i nästa vecka.

Men polisen kommer att behålla kodningen "291", som man använt internt sedan i oktober för åtgärder som på något sätt kan kopplas till strömmen av migranter.

Grund för dialog

De drygt 5 000 ärenden som märkts med koden är av vitt skiftande karaktär. Migranter kan vara brottsoffer, de kan själva vara misstänkta, de kan råka ut för olyckor eller anmälas som försvunna. Däremot ingår inte gränskontroll i kodningen.

– Syftet med kodningen är att få en grund för dialog med de olika polisregionerna om hur deras belastning påverkas. Vissa ärenden kanske bara tar några minuter. Andra kan vara svåra situationer som kräver stora resurser, säger Thomas Wallberg, som är nationell kommenderingschef för Alma.

Han nämner särskilt olika konflikter som kan uppstå på större boenden för asylsökande – inom familjer, mellan familjer, religiösa konflikter, eller av andra skäl.

– Det kan bli upploppsliknande situationer som vi inte är vana vid, påpekar Thomas Wallberg.

Resurser kvar i syd

Ärenden med koppling till migranter har tidvis gett polisen en hård extra belastning. Mest ansträngt har läget varit i region Syd, som också kommer att få behålla vissa extra resurser när Alma avslutats.