Nyheter Sverige

Polisen förbereder massutvisningar

Polis eskorterar asylsökande från ett Öresundståg som stannat vid Hyllie station utanför Malmö efter genomförd gränskontroll. Många av dem som tagit sig till Sverige kommer att tvingas lämna landet mot sin vilja. Arkivbild.
Polis eskorterar asylsökande från ett Öresundståg som stannat vid Hyllie station utanför Malmö efter genomförd gränskontroll. Många av dem som tagit sig till Sverige kommer att tvingas lämna landet mot sin vilja. Arkivbild.

Många av de människor som sökt asyl i Sverige kommer att få avslag, och många av dessa kommer inte lämna landet friviligt. Polisen förbereder sig nu för att utvisa tiotusentals.

Bara i södra Sverige räknar gränspolisen att ha mellan 15 000 och 17 000 så kallade verkställighetsärenden liggande vid årsskiftet, en mångdubbling jämfört med 2015–2016. Nationellt finns inte liknande uppskattningar, men vid det gångna årsskiftet stod Region syd (Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län) för ungefär en femtedel av de då pågående ärendena.

I siffrorna ingår både personer som direkt motsätter sig en avvisning, men också många som helt enkelt avvikit utan att myndigheterna vet var de finns. Vissa av dessa kan ha tagit sig ur landet på egen hand.

Flera gränspoliser

Det allt intensivare arbetet med att söka upp människor som i många fall gömmer sig kräver stora resurser. Polisen har under den senaste tiden arbetat intensivt med att rekrytera ny personal för att klara uppdraget.

– Vi hade ungefär 90 anställda på gränspolisen i Region syd förra året, i dag är vi 360, säger Michael Mattsson, chef för gränspolisen Region syd.

Utvisningarna är inte oproblematiska. Polisen minns den så kallade Reva–debatten för ett antal år sedan, och det finns en oro för att en liknande diskussion ska blossa upp igen. Myndigheten är noga med att påpeka med att det handlar om ett uppdrag från riksdag och regering.

– Vi har fått ett tydligt budskap om att vi ska öka verkställigheterna markant under 2016 och framåt, säger Mattsson.

Känsligt arbete

Men det gör inte nödvändigtvis arbetet lättare. Ett tungt uppdrag vilar nu på många polisers axlar.

– Till exempel om man ska verkställa (utvisningen av) en familj med barn där ingen vill lämna över huvud taget. De är inte misstänkta för brott, men de har inte rätt att vistas i riket. Det är självklart att man kan påverkas av det som människa och individ, säger Mattsson.

Björn Lindgren
Polisen anordnade på torsdagen en pressträff om arbetet med gränskontrollerna och de så kallade verkställningarna, det vill utvisningar av personer som fått avslag på asylansökan.