Nyheter Sverige Sverige-topp

Politiker vill begränsa tryckfrihet

Många politiker står upp för yttrandefriheten. Samtidigt vill de se tuffare lagar som begränsar den. Arkivbild.
Många politiker står upp för yttrandefriheten. Samtidigt vill de se tuffare lagar som begränsar den. Arkivbild.

Många politiker står upp för yttrandefriheten. Samtidigt vill de se tuffare lagar som begränsar den.– Det är inte förvånande, säger statsvetaren Andreas Johansson Heinö.

Riksdagsledamöterna har fått svara på frågor om deras inställning till tryck- och yttrandefriheten. Resultaten är hårresande, enligt Tidningsutgivarna (TU) som står bakom undersökningen.

"Vi har all anledning att vara bekymrade", skriver Jeanette Gustafsdotter, vd, och Per Hultengård, chefsjurist på TU, i Svenska Dagbladet.

Poliser ska bland annat inte få läcka uppgifter ur förundersökningar till medierna, svarade mer än hälften av riksdagsledamöterna. Dessutom tycker de inte att meddelarfrihet ska gälla för poliser.

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö, på näringslivets tankesmedja Timbro, har märkt en tydlig tendens de senaste åren att politiker vill ge poliser mer makt.

– De har fått prioritera värden som säkerhet och trygghet, ibland på bekostad av öppenhet. Det har att göra med de senaste årens terrorbrott och hatbrott, säger han.

Många politiker vill också se en ny lag som gör det olagligt att fota offentliga personer utan tillstånd. Men det förvånar inte Johansson Heinö.

– Det finns en tydlig intressekonflikt. Makthavare vill naturligtvis utifrån sina intressen ha vissa begränsningar i hur medier får publicera uppgifter, fotografier och liknande om dem. Medier vill ha så fria tyglar som möjligt. Det speglas i undersökningen och deras kluvenhet.

Det går dock inte att säga tryckfriheten är hotad:

– Den har ett mycket starkt stöd, men tillämpningen är alltid en politisk avvägningsfråga. Men vi behöver en ständig debatt om frågorna, säger Johansson Heinö.