Nöje Nyheter Världen

Pressfriheten minskar i världen

Massakern vid tidningen Charlie Hebdo var en av de värsta attackerna mot den fria pressen 2015. Här hedras offren på årsdagen den 7 januari i år. Arkivbild.
Massakern vid tidningen Charlie Hebdo var en av de värsta attackerna mot den fria pressen 2015. Här hedras offren på årsdagen den 7 januari i år. Arkivbild.

Pressfriheten i världen var 2015 den sämsta på tolv år, konstaterar Freedom house i sin årsrapport. Politiker, brottslingar och terrorister försökte i sin makthunger tysta medier, anser organisationen.

"Krafterna mot pressfriheten var starkast i Mellanöstern och Turkiet, där stater och väpnade rörelser pressade journalister och medieföretag att välja sida och skapa ett 'med eller mot oss'-klimat och angripa dem som vägrade låta sig kväsas", skriver utredningschefen Jennifer Dunham.

Men mediefriheten minskade inte bara i förtryckarstater, anser Dunham. Journalister i Europa fick utstå hot från terrorister (här sticker Charlie Hebdo-massakern ut) och deras arbete försvårades av nya övervaknings- och säkerhetslagar. Ledande politiker i Polen och Serbien försökte också ta större kontroll över riksmedier.

Ungefär en tredjedel vardera av världens länder har en fri press, respektive en delvis fri press och en ofri press. Sett till folkmängd lever dock bara 14 procent av jordens invånare i länder med fri press, medan nästan hälften har ofria medier.

Norge anses allra friast, därefter Sverige med flera länder och framför allt västländer i stort. Värst pressofrihet råder i länder som Nordkorea, Turkmenistan, Uzbekistan och Eritrea.