Nyheter Sverige

Prinsen fick en genomtänkt mix

Prinsens fyra namn Alexander Erik Hubertus Bertil är en genomtänkt mix av det internationellt gångbara, det svenskt kungliga och det familjeanknutna.Tilltalsnamnet Alexander betyder "mannen som försvarar".

– Det är ett namn som är väldigt gångbart, Alexander, ett gammalt svenskt kunganamn, Erik, och två Berndadottenamn, Hubertus och Bertil – så ser jag på det, säger Lars-Olof Delsing, professor i nordiska språk vid Lunds universitet.

Alexander är ett gammalt grekiskt namn, som Alexander den store gjorde populärt redan på 300-talet f Kr. I Sverige blev det vanligt först på 1800-talet.

– Då brukar man säga att det är tsar Alexander i Ryssland som gör att det kommer på modet. Sedan har det ju blivit väldigt populärt i Sverige igen i slutet av 1900-talet. Man kan väl gissa att det är föräldrarna som vill ha ett gångbart, nutida namn, säger han.

Erik är ett gammalt germanskt, svenskt namn som betyder "den som ständigt/ensam är kung eller härskare". Erik heter lillprinsens morfar, alltså prinsessan Sofias far. Därtill är namnet ett klassiskt svenskt kunganamn.

Hubertus och Bertil är tyska namn båda två och inte lika vanliga i Sverige. Här har familjetraditionen spelat in. Hubertus är farfar kungens fjärdenamn och Bertil hette kungens farbror.