Nyheter Sverige

Produkterna återkallas – efter larm om listeria

Livsmedelsföretaget Rydbergs återkallar leverpastej sedan en rutinkontroll indikerat listeriabakterier i en produktionsanläggning.

Larmet gäller Gottfrids Gräddleverpastej 160 gram och Gottfrids Leverpastej Original 160 gram, båda med bäst före-datum den 13 juli 2015.

Konsumenter uppmanas att slänga de aktuella pastejerna och kontakta företaget för ersättning.

Inget fall av matförgiftning har rapporterats. Listeria kan vara farligt för människor med nedsatt immunförsvar, som gravida kvinnor, svårt sjuka och äldre personer.