Nyheter Världen

Protester mot polsk domstolslag

Tiotusentals människor demonstrerade mot att Polens regering vägrar kungöra en dom som underkänner åtgärderna mot landets författningsdomstol.
Tiotusentals människor demonstrerade mot att Polens regering vägrar kungöra en dom som underkänner åtgärderna mot landets författningsdomstol.

Omkring 50 000 demonstranter gick ut på Warszawas gator för att protestera mot att regeringen vägrar kungöra en dom som underkänner åtgärderna mot landets författningsdomstol.

Europarådets så kallade Venedigkommission har riktat stark kritik mot den nu underkända lagändringen. Enligt rådet försvagar den domstolens effektivitet, vilket underminerar demokrati, mänskliga rättigheter och principer för rättsstaten.

Regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS) införde förändringarna strax efter parlamentsvalet i höstas. Bland annat har antalet domare som behövs för att ge utslag utökats och sättet för hur olika fall tas upp har förändrats.